29-12-2018 22:11:34

Ngũ hành

Người mạng Sa Trung Thổ và Đại Lâm Mộc hợp hay khắc ở mệnh?

Xem các bài viết của admin »
Tạo bởi admin
Tags:
Liệu nam nữ mệnh Sa Trung Thồ và Đại Lâm Mộc có hợp nhau không? Hay những quý bạn sinh năm 1976, 1977 hợp hay khắc với các bạn sinh năm 1988 và 1989?

Để hiểu rõ về sự kết hợp giữa hai nạp âm này thì mời quý bạn cùng với thuatphongthuy.org bàn giải chi tiết tại đây.

1. Mệnh Sa Trung Thổ và Đại Lâm Mộc có hợp nhau không?

Về sự kết hợp giữa hai nạp âm này thì chúng tôi thấy rằng cây lớn khắc đất đai mạnh mẽ, hai nạp âm này gặp gỡ thường tạo ra cảnh chia ly, buồn thương. Do vậy nếu quý bạn sinh năm 1976, 1977 không nên kết hôn hay kết hợp làm ăn với các bạn sinh năm 1988 và 1989. Hai mệnh này gặp nhau chi làm tổn hại về vận khí của nhau mà thôi.

2. Mệnh Sa Trung Thổ khắc, hợp với mệnh nào nhất?

Tại đây, chúng tôi đã liệt kếc các tuổi hợp, các mệnh hợp với mệnh Sa Trung Thổ, mời quý bạn tham khảo tại đây:

Kết hợp bản mệnh Kết hợp năm sinh
Mệnh hợp
Sa Trung Thổ và Tang Đố Mộc 1976, 1977 và 1972, 1973
Sa Trung Thổ và Thạch Lựu Mộc 1976, 1977 và 1980, 1981
Sa Trung Thổ Và Hải Trung Kim 1976, 1977 và 1983, 1984
Sa Trung Thổ và Sơn Đầu Hỏa 1976, 1977 và 1994, 1995
Sa Trung Thổ và Sa Trung Thổ 1976, 1977 và 1976, 1977
Mệnh xung khắc
Sa Trung Thổ và Thiên Thượng Hỏa 1976, 1977 và 1978, 1979
Sa Trung Thổ và Đại Hải Thủy 1976, 1977 và 1982, 1983
Sa Trung Thổ và Lư Trung Hỏa 1976, 1977 và 1985, 1986
Sa Trung Thổ và Đại Lâm Mộc 1976, 1977 và 1987, 1988
Sa Trung Thổ và Lộ Bàng Thổ 1976, 1977 và 1990, 1991
Sa Trung Thổ và Kiếm Phong Kim 1976, 1977 và 1992, 1993
Sa Trung Thổ và Giản Hạ Thủy 1976, 1977 và 1996, 1997
Sa Trung Thổ và Thành Đầu Thổ 1976, 1977 và 1998, 1999
Sa Trung Thổ và Bạch Lạp Kim 1976, 1977 và 2000, 2001
Nguồn:

Tác giả


0 Bình luận

Hãy là người bình luận đầu tiên!

Bình luận Facebook
Đăng nhập: Facebook | Yahoo | Google trước khi bình luận

Gởi trả lời