Xem bói, tử vi

12 con giáp

Xem tử vi 2012 - Tử vi tuổi Canh Ngọ trong năm Nhâm Thìn

Tử vi tuổi Canh Ngọ: 83 tuổi ( sinh từ 30/1/1930 đến 16/2/1931) Lộ Bàng Thổ ( Đất trên Đại Lộ ).
Ngày: 03-05-2012 09:07:07 đăng bởi admin
12 con giáp

Xem tử vi 2012 - Tử vi tuổi Canh Ngọ trong năm Nhâm Thìn

Tử vi tuổi Canh Ngọ: 23 tuổi ( sinh từ 27/1/1990 đến 14/2/1991 ) Lộ Bàng Thổ ( Đất trên Đại Lộ ).
Ngày: 03-05-2012 09:05:55 đăng bởi admin
12 con giáp

Xem tử vi 2012 - Tử vi tuổi Bính Ngọ trong năm Nhâm Thìn

Tuổi Bính Ngọ: 47 tuổi ( sinh từ 21/2/1966 đến 8/2/1967 ) Thiên Hà Thủy ( Nước Sông Trời ).
Ngày: 03-05-2012 09:04:19 đăng bởi admin
12 con giáp

Xem tử vi 2012 - Tử vi tuổi Giáp Ngọ trong năm Nhâm Thìn

Tuổi Giáp Ngọ: 59 tuổi ( sinh từ 3/2/1954 đến 23/1/1955 ) Sa Trung Kim ( Vàng trong Cát ).
Ngày: 03-05-2012 09:03:04 đăng bởi admin
12 con giáp

Xem tử vi 2012 - Tử vi tuổi Quý Tỵ trong năm Nhâm Thìn

Tử vi tuổi Qúy Tỵ trong năm 2012: 60 tuổi ( sinh từ 14/2/1953 đến 2/2/1954 ) Trường Lưu Thủy ( Nước sông dài ).
Ngày: 03-05-2012 09:00:28 đăng bởi admin
12 con giáp

Xem tử vi 2012 - Tử vi tuổi Tân Tỵ trong năm Nhâm Thìn

Tử vi tuổi Tân Tỵ – trong năm Nhâm Thìn: 72 tuổi ( sinh từ 27/1/1941 đến 14/2/1942 ) Bạch Lạp Kim ( Vàng chân Đèn ).
Ngày: 03-05-2012 08:59:27 đăng bởi admin
12 con giáp

Xem tử vi 2012 - Tử vi tuổi Kỷ Tỵ trong năm Nhâm Thìn

Tử vi năm 2012, tuổi Kỷ Tỵ: 84 tuổi ( sinh từ 10/2/1929 đến 29/1/1930).
Ngày: 03-05-2012 08:58:20 đăng bởi admin
12 con giáp

Xem tử vi 2012 - Tử vi tuổi Kỷ Tỵ trong năm Nhâm Thìn

Tử vi tuổi Kỷ Tỵ – năm 2012: Đại Lâm Mộc ( Gỗ cây Cổ Thụ ) 24 tuổi ( sinh từ 6/2/1989 đến 26/1/1990).
Ngày: 03-05-2012 08:57:07 đăng bởi admin
12 con giáp

Xem tử vi 2012 - Tử vi tuổi Đinh Tỵ trong năm Nhâm Thìn

Tử vi tuổi Đinh Tỵ trong năm Nhâm Thìn: 36 tuổi ( sinh từ 18/2/1977 đến 6/2/1978 ) Sa Trung Thổ ( Đất Cát).
Ngày: 03-05-2012 08:56:06 đăng bởi admin
12 con giáp

Xem tử vi 2012 - Tử vi tuổi Ất Tỵ trong năm Nhâm Thìn

Xem tử vi tuổi Ất Tỵ: 48 tuổi ( sinh từ 2/2/1965 đến 20/1/1966 ) Phú Đăng Hỏa ( Lửa cây Đèn ).
Ngày: 03-05-2012 08:55:01 đăng bởi admin
12 con giáp

Xem tử vi 2012 - Tử vi tuổi Nhâm Thìn trong năm Nhâm Thìn

Xem tử vi tuổi Nhâm Thìn trong năm Nhâm Thìn: 61 tuổi ( sinh từ 27/1/1952 đến 13/2/1953 ) Trường Lưu Thủy ( Nước Sông dài ).
Ngày: 03-05-2012 08:51:46 đăng bởi admin
12 con giáp

Xem tử vi 2012 - Tử vi tuổi Canh Thìn trong năm Nhâm Thìn

Tử vi tuổi Canh Thìn trong năm Nhâm Thìn: 73 tuổi ( sinh từ 8/2/1940 đến 26/1/1941) Bạch Lạp Kim ( Vàng chân Đèn ).
Ngày: 03-05-2012 08:50:36 đăng bởi admin
12 con giáp

Xem tử vi 2012 - Tử vi tuổi Mậu Thìn trong năm Nhâm Thìn

Tử vi tuổi Mậu Thìn trong năm Nhâm Thìn: 85 tuổi ( sinh từ 23/1/1928 đến 9/2/1929 ) Đại Lâm Mộc ( Gỗ cây Cổ Thụ ).
Ngày: 03-05-2012 08:49:07 đăng bởi admin
12 con giáp

Xem tử vi 2012 - Tử vi tuổi Mậu Thìn trong năm Nhâm Thìn

Tử vi tuổi Mậu Thìn trong năm Nhâm Thìn – 2012: ( Đại Lâm Mộc ) 25 tuổi ( sinh từ 17/2/1988 đến 5/2/1989 ) Đại Lâm Mộc ( Gỗ cây cổ thụ ).
Ngày: 03-05-2012 08:47:49 đăng bởi admin
12 con giáp

Xem tử vi 2012 - Tử vi tuổi Bính Thìn trong năm Nhâm Thìn

Tử vi tuổi Bính Thìn trong năm Nhâm Thìn – 2012: 37 tuổi ( sinh từ 31/1/1976 đến 17/2/1977 ) Sa Trung Thổ (Đất Cát ).
Ngày: 03-05-2012 08:45:29 đăng bởi admin
Trang 54 / 56 « Trước1 ... 49 50 51 52 53 54 55 56 Sau »