Đáng chú ý

Bình luận mới

Tin mới nhất

12 con giáp

Xem tử vi 2012 - Tử vi tuổi Canh Dần trong năm Nhâm Thìn

Tử vi tuổi Nhâm Dần trong năm 2012: 51 tuổi ( sinh từ 5/2/1962 đến 24/1/1963) Kim Bạc Kim ( Vàng Bạch Kim ).
Ngày đăng 02-05-2012 13:50:52 đăng bởi admin
12 con giáp

Xem tử vi 2012 - Tử vi tuổi Quý Mão trong năm Nhâm Thìn

Tử vi tuổi Qúy Mão trong năm Nhâm Thìn: 50 tuổi ( sinh từ 25/1/1963 đến 12/2/1964 ) Kim Bạc Kim ( Vàng Bạch Kim ).
Ngày đăng 02-05-2012 13:49:29 đăng bởi admin
12 con giáp

Xem tử vi 2012 - Tử vi tuổi Tân Mão trong năm Nhâm Thìn

Tử vi tuổi Tân Mão trong năm 2012: 62 tuổi ( sinh từ 6/2/1951đến 26/1/1952 ) Tòng Bá Mộc ( Gỗ cây Tùng ).
Ngày đăng 02-05-2012 13:47:18 đăng bởi admin
12 con giáp

Xem tử vi 2012 - Tử vi tuổi Kỷ Mão trong năm Nhâm Thìn

Tử vi tuổi Kỷ Mão trong năm Nhâm Thìn: 74 tuổi ( sinh từ 19/2/1939 đến 7/2/1940 ) Thành Đầu Thổ (Đất trên Thành ).
Ngày đăng 02-05-2012 13:46:12 đăng bởi admin
12 con giáp

Xem tử vi 2012 - Tử vi tuổi Kỷ Mão trong năm Nhâm Thìn

Tử vi tuổi Kỷ Mão trong năm 2012: ( Thành Đầu Thổ ) 14 tuổi ( sinh từ 16/2/1999 đến 4/2/2000 ) Thành Đầu Thổ ( Đất trên Thành ).
Ngày đăng 02-05-2012 13:45:03 đăng bởi admin
12 con giáp

Xem tử vi 2012 - Tử vi tuổi Đinh Mão trong năm Nhâm Thìn

Tử vi 2012 xem cho tuổi Đinh Mão: 26 tuổi (sinh từ 29/1/1987 đến 16/2/1988 ) Lô Trung Hỏa ( Lửa trong Lò ).
Ngày đăng 02-05-2012 11:59:01 đăng bởi admin
12 con giáp

Xem tử vi 2012 - Tử vi tuổi Ất Mão trong năm Nhâm Thìn

Tử vi tuổi Ất Mão trong năm 2012: 38 tuổi ( sinh từ 11/2/1975 đến 30/1/1976 ) Đại Khê Thủy ( Nước Suối lớn ).
Ngày đăng 02-05-2012 11:58:01 đăng bởi admin
12 con giáp

Xem tử vi 2012 - Tử vi tuổi Canh Dần trong năm Nhâm Thìn

Tử vi tuổi Canh Dần trong năm 2012: 63 tuổi ( sinh từ 17/2/1950 đến 5/2/1951) Tòng Bá Mộc ( Gỗ Cây Tùng ).
Ngày đăng 02-05-2012 11:45:30 đăng bởi admin
Trang 245 / 249 « Trước1 ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 ... 249 Sau »