Đáng chú ý

Bình luận mới

Tin mới nhất

12 con giáp

Xem tử vi 2012 - Tử vi tuổi Mậu Dần trong năm Nhâm Thìn

Tử vi tuổi Mậu Dần: 75 tuổi ( sinh từ 31/1/ 1938 đến 18/2/1939 )Thành Đầu Thổ ( Đất trên thành ).
Ngày đăng 02-05-2012 11:44:04 đăng bởi admin
12 con giáp

Xem tử vi 2012 - Tử vi tuổi Mậu Dần trong năm Nhâm Thìn

Tử vi tuổi Mậu Dần trong năm 2012: 15 tuổi ( sinh từ 28/1/1998 đến 15/2/1999 ) Thành Đầu Thổ (Đất trên thành ).
Ngày đăng 02-05-2012 11:42:37 đăng bởi admin
12 con giáp

Xem tử vi 2012 - Tử vi tuổi Bính Dần trong năm Nhâm Thìn

Tử vi tuổi Bính Dần trong năm 2012: 27 tuổi (sinh từ 9/2/1986 đến 28/1/1987 ) Lô Trung Hỏa ( Lửa trong Lò ).
Ngày đăng 02-05-2012 11:41:30 đăng bởi admin
12 con giáp

Xem tử vi 2012 - Tử vi tuổi Giáp Dần trong năm Nhâm Thìn

Tử vi tuổi Giáp Dần trong năm Nhâm Thìn: 39 tuổi (sinh từ 23/1/1974 đến 10/2/1975 ) Đại Khê Thủy ( Nước Suối lớn ).
Ngày đăng 02-05-2012 11:40:12 đăng bởi admin
12 con giáp

Xem tử vi 2012 - Tử vi tuổi Quý Sửu trong năm Nhâm Thìn

Tử vi tuổi Qúy Sửu trong năm 2012: 40 tuổi ( sinh từ 3/2/1973 đến 22/1/1974 ) Tang Đố Mộc (Gỗ cây Dâu Tằm ).
Ngày đăng 02-05-2012 11:29:49 đăng bởi admin
12 con giáp

Xem tử vi 2012 - Tử vi tuổi Tân Sửu trong năm Nhâm Thìn

Tử vi tuổi Tân Sửu trong năm 2012: 52tuổi ( sinh từ 15/2/1961 đến 4/2/1962) Bích Thượng Thổ ( Đất trên Tường ).
Ngày đăng 02-05-2012 11:27:48 đăng bởi admin
12 con giáp

Xem tử vi 2012 - Tử vi tuổi Kỷ Sửu trong năm Nhâm Thìn

Xem tử vi tuổi Kỷ Sửu trong năm 2012: 64 tuổi ( sinh từ 29/1/1949 đến 16/2/1950 ) Tích Lịch Hỏa ( Lửa Sấm Sét).
Ngày đăng 02-05-2012 11:26:46 đăng bởi admin
12 con giáp

Xem tử vi 2012 - Tử vi tuổi Đinh Sửu trong năm Nhâm Thìn

Xem tử vi tuổi Đinh Sửu trong năm Nhâm Thìn: 76tuổi ( sinh từ 11/2/1937 đến 30/1/1938) Giản Hạ Thủy ( nước cuối nguồn ).
Ngày đăng 02-05-2012 11:25:25 đăng bởi admin
Trang 246 / 249 « Trước1 ... 241 242 243 244 245 246 247 248 249 Sau »