Ngũ hành

Ngũ hành

Người Tang Đố Mộc và Sơn Đầu Hỏa kết hợp làm ăn, buôn bán có tốt?

Nam/Nữ thuộc nạp âm Tang Đố Mộc có hợp với Sơn Đầu Hỏa không? Hay là những bạn sinh năm 1972, 1973 có hợp hay xung khắc với những bạn sinh năm 1994 và 1995?
Ngày: 29-12-2018 22:32:50 đăng bởi admin
Ngũ hành

Xem những người cùng mệnh Tang Đố Mộc có hợp nhau?

Những người cùng mệnh Tang Đố Mộc và Tang Đố Mộc có hợp nhau không? Hay những người sinh năm 1972, 1973 có hợp với những người bằng tuổi 1972 và 1972 hay không?
Ngày: 29-12-2018 22:32:40 đăng bởi admin
Ngũ hành

Người Tang Đố Mộc và Thạch Lựu Mộc cùng làm ăn hoặc nên duyên tốt không?

Xem mệnh Tang Đố Mộc và Thạch Lựu Mộc có hợp nhau không? Hay người sinh năm 1972, 1973 có hợp với 1980 và 1981 không?
Ngày: 29-12-2018 22:32:18 đăng bởi admin
Ngũ hành

Xem Tang Đố Mộc và Thành Đầu Thổ kết hợp thì sẽ xảy ra chuyển gì?

Việc kết hợp giữa mệnh Tang Đố Mộc và Thành Đầu Thổ có hợp nhau không? Hay những người sinh năm 1972 và 1973 có hợp với nam/nữ sinh năm 1998 và 1999?
Ngày: 29-12-2018 22:32:10 đăng bởi admin
Ngũ hành

Người mệnh Tang Đố Mộc và Thiên Thượng Hỏa có hợp nhau không?

Mệnh Tang Đố Mộc và Thiên Thượng Hỏa có hợp nhau không? Nam nữ xem tuổi kết hôn thì hai mệnh này có tốt không, còn nếu xem tuổi làm ăn thì công việc có suôn sẻ và phát tài phát lộc hay không.
Ngày: 29-12-2018 22:31:57 đăng bởi admin
Ngũ hành

Người mệnh Sa Trung Thổ và Thiên Thượng Hỏa có hợp nhau không?

Mệnh Sa Trung Thổ và Thiên Thượng Hỏa có hợp nhau không? Và những bạn sinh năm 1976, 1977 hợp hay khắc với những người sinh năm 1978, 1979.
Ngày: 29-12-2018 22:12:28 đăng bởi admin
Ngũ hành

Người Sa Trung Thổ và Thạch Lựu Mộc cùng làm ăn, nên duyên tốt không?

Liệu mệnh Sa Trung Thổ và Thạch Lựu Mộc có hợp nhau không? Hay những bạn sinh năm 1976, 1977 hợp hay khắc với những bạn sinh năm 1980, 1981?
Ngày: 29-12-2018 22:12:18 đăng bởi admin
Ngũ hành

Người mạng Sa Trung Thổ và Đại Hải Thủy hợp khắc ra sao và có ý nghĩa gì

Liệu nam nữ mệnh Sa Trung Thổ và Đại Hải Thủy có hợp nhau không? Hay những quý bạn sinh năm 1976, 1977 hợp hay khắc với những bạn sinh năm 1982, 1983?
Ngày: 29-12-2018 22:11:58 đăng bởi admin
Ngũ hành

Mệnh Sa Trung Thổ và Hải Trung Kim liệu hình khắc hay cát lợi?

Liệu nam nữ mệnh Sa Trung Thổ và Hải Trung Kim có hợp với nhau không? Hay những bạn sinh năm 1976, 1977 hợp hay khắc với những bạn sinh năm 1984, 1985?
Ngày: 29-12-2018 22:11:45 đăng bởi admin
Ngũ hành

Người mạng Sa Trung Thổ và Đại Lâm Mộc hợp hay khắc ở mệnh?

Liệu nam nữ mệnh Sa Trung Thồ và Đại Lâm Mộc có hợp nhau không? Hay những quý bạn sinh năm 1976, 1977 hợp hay khắc với các bạn sinh năm 1988 và 1989?
Ngày: 29-12-2018 22:11:34 đăng bởi admin
Ngũ hành

Mạng Sa Trung Thổ và Lộ Bàng Thổ có hợp với nhau không?

Liệu nam nữ mệnh Sa Trung Thổ và Lộ Bàng Thổ có hợp với nhau không? Hay những quý bạn sinh năm 1976, 1977 có hợp với các bạn sinh năm 1990, 1991 không?
Ngày: 29-12-2018 22:11:27 đăng bởi admin
Ngũ hành

Sa Trung Thổ(1976, 1977) và Kiếm Phong Kim(1992, 1993) có hợp nhau?

Liệu những người sinh năm 1976, 1977 có hợp với những bạn sinh năm 1992, 1993 không? Hay mệnh Sa Trung Thổ và Kiếm Phong Kim có hợp nhau không?
Ngày: 29-12-2018 22:11:19 đăng bởi admin
Ngũ hành

Người Sa Trung Thổ và Sơn Đầu Hỏa kết hợp làm ăn, buôn bán có tốt?

Liệu các bạn mệnh Sa Trung Thổ có hợp với Sơn Đầu Hỏa hay không? Hay những bạn sinh năm 1976, 1977 có hợp với các bạn sinh năm 1994, 1995 không?
Ngày: 29-12-2018 22:11:09 đăng bởi admin
Ngũ hành

Mệnh Sa Trung Thổ và Giản Hạ Thủy kết hợp với nhau liệu đại cát?

Liệu nam nữ mệnh Sa Trung Thổ và Giản Hạ Thủy có hợp với nhau không? Hay những quý bạn sinh năm 1976, 1977 có hợp với các bạn sinh năm 1996, 1997 không?
Ngày: 29-12-2018 22:07:59 đăng bởi admin
Ngũ hành

Xem Sa Trung Thổ và Thành Đầu Thổ kết hợp thì sẽ xảy ra chuyển gì?

Liệu nam nữ mệnh Sa Trung Thổ và Thành Đầu Thổ có hợp với nhau không? Hay những quý bạn sinh năm 1976, 1977 có hợp với các bạn sinh năm 1998, 1999 không?
Ngày: 29-12-2018 22:07:48 đăng bởi admin
Trang 2 / 4 « Trước 1 2 3 4 Sau »