Xem tướng đi

Xem tướng đi

Xem tướng đi Phụ Nữ để biết người như thế nào?

Tướng người đi cũng phát xuất bộ tướng sang hèn thọ yểu như thế nào. Vì đi là toàn thân cử động, tất cả cơ năng đều phát lộ ra ngoài.
Ngày: 09-12-2013 14:50:40 đăng bởi
Trang 1 / 1 « Trước 1 Sau »

Tìm kiếm

Bài có bình luận mới