12 con giáp

12 con giáp

Xem tử vi 2012 - Tử vi tuổi Quý Hợi trong năm Nhâm Thìn

Xem tử vi tuổi Qúy Hợi trong năm Nhâm Thìn – 2012: 30 tuổi ( sinh từ 13/2/1983 đến 1 / 2 / 1984 ) Đại Hải Thủy ( Nước trong Biển Lớn )
Ngày: 04-05-2012 09:22:33 đăng bởi admin
12 con giáp

Xem tử vi 2012 - Tử vi tuổi Tân Hợi trong năm Nhâm Thìn

Tử vi tuổi Tân Hợi trong năm Nhâm Thìn – 2012: 42 tuổi ( sinh từ 27/1/1971đến 14 / 2 /1972 ) Thoa Xuyến Kim ( Vàng vòng Xuyến ).
Ngày: 04-05-2012 09:21:29 đăng bởi admin
12 con giáp

Xem tử vi 2012 - Tử vi tuổi Kỷ Hợi trong năm Nhâm Thìn

Tử vi tuổi Kỷ Hợi trong năm 2012 – năm Nhâm Thìn: 54 tuổi ( sinh từ 8/2/1959 đến 27 /1 /1960 ) Bình Địa Mộc ( Gỗ cây ở Đồng Bằng ).
Ngày: 04-05-2012 09:20:27 đăng bởi admin
12 con giáp

Xem tử vi 2012 - Tử vi tuổi Đinh Hợi trong năm Nhâm Thìn

Tử vi tuổi Đinh Hợi trong năm 2012 – Nhâm Thìn: 66 tuổi ( sinh từ 22 /1/1947 đến 9 /2 /1948 ) Ốc Thượng Thổ (Đất trên Nóc Nhà ).
Ngày: 04-05-2012 09:19:03 đăng bởi admin
12 con giáp

Xem tử vi 2012 - Tử vi tuổi Ất Hợi trong năm Nhâm Thìn

Tử vi tuổi Ất Hợi trong năm 2012 – Nhâm Thìn: 78 tuổi ( sinh từ 4/2/1935 đến 23/1/1936 ).
Ngày: 04-05-2012 09:17:57 đăng bởi admin
12 con giáp

Xem tử vi 2012 - Tử vi tuổi Ất Hợi trong năm Nhâm Thìn

Tử vi tuổi Ất Hợi trong năm Nhâm Thìn – 2012: Sơn Đầu Hỏa ( Lửa trên Núi ) 18 tuổi ( sinh từ 31/1/1995 đến 18/2/1996 ).
Ngày: 04-05-2012 09:16:34 đăng bởi admin
12 con giáp

Xem tử vi 2012 - Tử vi tuổi Nhâm Tuất trong năm Nhâm Thìn

Tử vi tuổi Nhâm Tuất trong năm Nhâm Thìn, năm 2012: 31 tuổi ( sinh từ 25/1/1982 đến 12/2/1983 ) Đại Hải Thủy ( Nước trong Biển Lớn ).
Ngày: 04-05-2012 09:14:55 đăng bởi admin
12 con giáp

Xem tử vi 2012 - Tử vi tuổi Canh Tuất trong năm Nhâm Thìn

Xem tử vi tuổi Canh Tuất, trong năm Nhâm Thìn, 2012: 43 tuổi ( sinh từ 6/2/1970 đến 26/1/1971) Thoa Xuyến Kim ( Vàng vòng Xuyến ).
Ngày: 04-05-2012 09:13:44 đăng bởi admin
12 con giáp

Xem tử vi 2012 - Tử vi tuổi Mậu Tuất trong năm Nhâm Thìn

Xem tử vi tuổi Mậu Tuất, trong năm 2012 – năm Nhâm Thìn: 55 tuổi ( sinh từ 18/2/1958 đến 7 /2/1959) Bình Địa Mộc ( Gỗ cây ở Đồng Bằng ).
Ngày: 04-05-2012 09:12:47 đăng bởi admin
12 con giáp

Xem tử vi 2012 - Tử vi tuổi Bính Tuất trong năm Nhâm Thìn

Tử vi tuổi Bính Tuất, trong năm Nhâm Thìn – 2012: 67 tuổi ( sinh từ 2/2/1946 đến 21/1/ 1947 ) Ốc Thượng Thổ ( Đất trên Nóc Nhà ).
Ngày: 04-05-2012 09:11:22 đăng bởi admin
12 con giáp

Xem tử vi 2012 - Tử vi tuổi Giáp Tuất trong năm Nhâm Thìn

Tử vi tuổi Giáp Tuất, trong năm 2012 – Nhâm Thìn: 79 tuổi ( sinh từ 14/2/1934 đến 3/2/1935 ).
Ngày: 04-05-2012 09:10:14 đăng bởi admin
12 con giáp

Xem tử vi 2012 - Tử vi tuổi Giáp Tuất trong năm Nhâm Thìn

Tử vi tuổi Giáp Tuất, trong năm Nhâm Thìn – 2012: Sơn Đầu Hỏa ( Lửa trên Núi ) 19 tuổi ( sinh từ 10/2/1994 đến 30/1/1995 ).
Ngày: 04-05-2012 09:09:04 đăng bởi admin
12 con giáp

Xem tử vi 2012 - Tử vi tuổi Quý Dậu trong năm Nhâm Thìn

Tử vi tuổi Qúy Dậu, xem tử vi năm Nhâm Thìn: 80 tuổi ( sinh từ 26/1/1933 đến 13/2/1934 ).
Ngày: 04-05-2012 09:07:30 đăng bởi admin
12 con giáp

Xem tử vi 2012 - Tử vi tuổi Quý Dậu trong năm Nhâm Thìn

Tử vi năm Nhâm Thìn xem cho tuổi Qúy Dậu: Kiếm Phong Kim ( Vàng trên Mũi Kiếm ) 20 tuổi ( sinh từ 23/1/1993 đến 9/2/1994 ).
Ngày: 04-05-2012 09:06:17 đăng bởi admin
12 con giáp

Xem tử vi 2012 - Tử vi tuổi Tân Dậu trong năm Nhâm Thìn

Xem tử vi tuổi Tân Dậu trong năm Nhâm Thìn: 32 tuổi ( sinh từ 5/2/1981đến 24/1/1982 ) Thạch Lựu Mộc ( Gỗ cây Thạch Lựu ).
Ngày: 04-05-2012 09:05:02 đăng bởi admin
Trang 1 / 5 « Trước 1 2 3 4 5 ... 5 Sau »