Tìm theo từ khóa: "Sáng chế máy gặt đập liên hợp"

Tin tức

Sáng chế máy gặt đập liên hợp trong nông nghiệp

Từ việc canh tác nông nghiệp vất vả và tạo ra của cải vật chất thấp nên nhiều nhà khoa học và người nông dân đã có những sáng kiến trong cải biến canh tác và chế tạo ra máy móc thay thế...
Ngày: 30-12-2018 12:29:42 đăng bởi admin
Trang 1 / 1 « Trước 1 Sau »