Tìm theo từ khóa: "thờ ơ với kiểm định cầu trục"

Tin tức

Tai nạn vì thờ ơ với kiểm định cầu trục

Không thể bỏ qua vai trò của cầu trục trong lao động sản xuất. Tuy nhiên nếu chỉ sử dụng mà không kiểm định cầu trục theo quy định, thì hậu quả mà nó gây ra khi có tai nạn thì không thể...
Ngày: 30-12-2018 11:58:44 đăng bởi admin
Trang 1 / 1 « Trước 1 Sau »