30-12-2018 12:48:03

Tin tức

Điều kiện thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài

Xem các bài viết của admin »
Tạo bởi admin
Điều kiện thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài bao gồm những yếu tố mà nhà đầu tư phải đáp ứng đủ thì mới được cấp phép hoạt động.

Thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài rất được nhà nước ta khuyến khích vì những loại ích mà loại hình doanh nghiệp này mang lại. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, nhà đầu tư nước ngoài có thể đầu tư bằng hai hình thức là trực tiếp và gián tiếp khi đầu tư vào Việt Nam. Đầu tư trực tiếp là hình thức đầu tư do nhà đầu tư bỏ vốn đầu tư và tham gia quản lý hoạt động đầu tư. Đầu tư gián tiếp là hình thức đầu tư thông qua việc mua cổ phần, cổ phiếu, trái phiếu, các giấy tờ có giá khác, quỹ đầu tư chứng khoán và thông qua các định chế tài chính trung gian khác mà nhà đầu tư không trực tiếp tham gia quản lý hoạt động đầu tư.

Một trong những hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài được đa số các nhà đầu tư lựa chọn là đầu tư thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài. Việc thành lập này đòi hỏi phải tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của nhà nước thì mới được công nhận là hợp pháp và có thể chính thức đi vào hoạt động. Điều đầu tiên mà các doanh nghiệp phải tuân thủ đó là đáp ứng đầy đủ các điều kiện để thành lập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam. Vậy các điều kiện đó là gì?

Ngành nghề kinh doanh không thuộc lĩnh vực cấm đầu tư như: các dự án gây phương hại đến quốc phòng, an ninh quốc gia và lợi ích công cộng, các dự án tác động tiêu cực đến di tích lịch sử, văn hoá, đạo đức, thuần phong mỹ tục Việt Nam, các dự án làm hủy hoại tài nguyên, phá hủy môi trường, các dự án xử lý phế thải độc hại đưa từ bên ngoài vào Việt Nam; sản xuất các loại hóa chất độc hại hoặc sử dụng tác nhân độc hại bị cấm theo điều ước quốc tế. Nhà đầu tư nước ngoài lần đầu đầu tư vào Việt Nam phải có dự án đầu tư và làm thủ tục đăng ký đầu tư hoặc thẩm tra đầu tư tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào các lĩnh vực có điều kiện phải đảm bảo các điều kiện đầu tư theo quy định.

Đó là một số điều kiện chung mà doanh nghiệp và chủ đầu tư phải đáp ứng nếu muốn thành lập doanh nghiệp có vốn nước ngoài tại Việt Nam.

Nguồn:

Tác giả


0 Bình luận

Hãy là người bình luận đầu tiên!

Bình luận Facebook
Đăng nhập: Facebook | Yahoo | Google trước khi bình luận

Gởi trả lời