Tìm theo từ khóa: "Thành phần thuốc diệt chuột"

Tin tức

Thành phần chính của thuốc diệt chuột là gì?

Bạn sẽ nhìn được gì từ công thức này: Zn3P2 + 6H2O --> 3Zn(OH)2 + 2PH3. Đây là công thức chính của các thuốc diệt chuột bán trên thị trường. Trong đó, thuốc chuột có thành phần chính là chất...
Ngày: 30-12-2018 13:22:25 đăng bởi admin
Trang 1 / 1 « Trước 1 Sau »