Xem bói, tử vi

12 con giáp

Xem tử vi 2012 - Tử vi tuổi Bính Dần trong năm Nhâm Thìn

Tử vi tuổi Bính Dần trong năm 2012: 27 tuổi (sinh từ 9/2/1986 đến 28/1/1987 ) Lô Trung Hỏa ( Lửa trong Lò ).
Ngày: 02-05-2012 11:41:30 đăng bởi admin
12 con giáp

Xem tử vi 2012 - Tử vi tuổi Giáp Dần trong năm Nhâm Thìn

Tử vi tuổi Giáp Dần trong năm Nhâm Thìn: 39 tuổi (sinh từ 23/1/1974 đến 10/2/1975 ) Đại Khê Thủy ( Nước Suối lớn ).
Ngày: 02-05-2012 11:40:12 đăng bởi admin
12 con giáp

Xem tử vi 2012 - Tử vi tuổi Quý Sửu trong năm Nhâm Thìn

Tử vi tuổi Qúy Sửu trong năm 2012: 40 tuổi ( sinh từ 3/2/1973 đến 22/1/1974 ) Tang Đố Mộc (Gỗ cây Dâu Tằm ).
Ngày: 02-05-2012 11:29:49 đăng bởi admin
12 con giáp

Xem tử vi 2012 - Tử vi tuổi Tân Sửu trong năm Nhâm Thìn

Tử vi tuổi Tân Sửu trong năm 2012: 52tuổi ( sinh từ 15/2/1961 đến 4/2/1962) Bích Thượng Thổ ( Đất trên Tường ).
Ngày: 02-05-2012 11:27:48 đăng bởi admin
12 con giáp

Xem tử vi 2012 - Tử vi tuổi Kỷ Sửu trong năm Nhâm Thìn

Xem tử vi tuổi Kỷ Sửu trong năm 2012: 64 tuổi ( sinh từ 29/1/1949 đến 16/2/1950 ) Tích Lịch Hỏa ( Lửa Sấm Sét).
Ngày: 02-05-2012 11:26:46 đăng bởi admin
12 con giáp

Xem tử vi 2012 - Tử vi tuổi Đinh Sửu trong năm Nhâm Thìn

Xem tử vi tuổi Đinh Sửu trong năm Nhâm Thìn: 76tuổi ( sinh từ 11/2/1937 đến 30/1/1938) Giản Hạ Thủy ( nước cuối nguồn ).
Ngày: 02-05-2012 11:25:25 đăng bởi admin
12 con giáp

Xem tử vi 2012 - Tử vi tuổi Đinh Sửu trong năm Nhâm Thìn

Tử vi tuổi Đinh Sửu trong năm 2012: 16 tuổi ( sinh từ 7/2/1997 đến 27/1/1998 ) Giản Hạ Thủy ( nước cuối nguồn ).
Ngày: 02-05-2012 11:24:06 đăng bởi admin
12 con giáp

Xem tử vi 2012 - Tử vi tuổi Ất Sửu trong năm Nhâm Thìn

Xem tử vi tuổi Ất Sửu trong năm 2012: 28 tuổi ( sinh từ 21/1/1985 đến 8/2/1986 ) Hải Trung Kim ( Vàng dưới đáy Biển ).
Ngày: 02-05-2012 11:23:02 đăng bởi admin
12 con giáp

Xem tử vi 2012 - Tử vi tuổi Nhâm Tý trong năm Nhâm Thìn

Xem tử vi tuổi Nhâm Tý trong năm Nhâm Thìn: 41 tuổi ( sinh từ 15/2/1972 đến 2/2/1973 ) Tang Đố Mộc ( gổ cây dâu tằm ).
Ngày: 02-05-2012 11:21:16 đăng bởi admin
12 con giáp

Xem tử vi 2012 - Tử vi tuổi Canh Tý trong năm Nhâm Thìn

Tử vi tuổi Canh Tý trong năm Nhâm Thìn: 53t ( sinh từ 28/1/1960 đến 14/2/1961 ) Bích Thượng Thổ (đất trên tường ).
Ngày: 02-05-2012 11:20:03 đăng bởi admin
12 con giáp

Xem tử vi 2012 - Tử vi Mậu Tý trong năm Nhâm Thìn

Tử vi tuổi Mậu Tý trong năm Nhâm Thìn: 65t ( sinh từ 10/2/1948 đến 28/1/949 ) Tích Lịch Hỏa ( lửa Sấm Sét ).
Ngày: 02-05-2012 11:18:51 đăng bởi admin
12 con giáp

Xem tử vi 2012 - Tử vi tuổi Bính Tý trong năm Nhâm Thìn

Tử vi năm 2012 xem cho tuổi Bính Tý: 77 tuổi ( sinh từ 24/1/1936 đến 10/2/1937 ) Giản Hạ Thủy ( nước cuối nguồn ).
Ngày: 02-05-2012 11:17:16 đăng bởi admin
12 con giáp

Xem tử vi 2012 - Tử vi tuổi Giáp Tý trong năm Nhâm Thìn

Tử vi tuổi Giáp Tý trong năm 2012: 29 tuổi ( sinh từ 2/2/1984 đến 20/1/1985) Hải Trung Kim ( vàng dưới Biển ).
Ngày: 02-05-2012 11:13:34 đăng bởi admin
12 con giáp

Xem tử vi 2012 - Tử vi tuổi Bính Tý trong năm Nhâm Thìn

Tử vi tuổi Bính Tý trong năm Nhâm Thìn: 17 tuổi ( sinh từ 19/2/1996 đến 6/2/1997 ) Giản Hạ Thủy ( nước cuối nguồn ).
Ngày: 02-05-2012 11:13:07 đăng bởi admin
Trang 46 / 46 « Trước1 ... 41 42 43 44 45 46 Sau »

Nhân sâm hàn quốc | An cung ngưu hoàng hoàn | dịch vụ cho thuê server | den cao ap | van chuyen duong bien | chuyen phat nhanh di uc