29-12-2018 22:07:36

Ngũ hành

Người Sa Trung Thổ và Bạch Lạp Kim có xung khắc hay cát lợi?

Xem các bài viết của admin »
Tạo bởi admin
Tags:
Liệu nam nữ mệnh Sa Trung Thổ và Bạch Lạp Kim có hợp với nhau không? Hay những quý bạn sinh năm 1976, 1977 có hợp với các bạn sinh năm 2000, 2001 không?

Muốn làm rõ thì mời quý bạn cùng Thuật Phong Thủy làm rõ hơn về sự kết hợp giữa hai nạp âm này với nhau.

1. Mệnh Sa Trung Thổ và Bạch Lạp Kim có hợp nhau không?

Hai nạp âm này gặp nhau thì sao nguyên do là kim loại nóng chảy kỵ nhất tạp chất. Hai nạp âm này gặp nhau dang dở cho cả hai. Do vậy nếu quý bạn tuổi Bính Thìn và Đinh Tỵ sinh con tuổi Canh Thìn và Tân Tỵ thì chúng tôi thấy rằng không hợp cho lắm, bố mẹ con cái không hợp nhau?

2. Mệnh Sa Trung Thổ khắc, hợp với mệnh nào nhất?

Tại đây, chúng tôi đã liệt kếc các tuổi hợp, các mệnh hợp với mệnh Sa Trung Thổ, mời quý bạn tham khảo tại đây:

Kết hợp bản mệnh Kết hợp năm sinh
Mệnh hợp
Sa Trung Thổ và Tang Đố Mộc 1976, 1977 và 1972, 1973
Sa Trung Thổ và Thạch Lựu Mộc 1976, 1977 và 1980, 1981
Sa Trung Thổ Và Hải Trung Kim 1976, 1977 và 1983, 1984
Sa Trung Thổ và Sơn Đầu Hỏa 1976, 1977 và 1994, 1995
Sa Trung Thổ và Sa Trung Thổ 1976, 1977 và 1976, 1977
Mệnh xung khắc
Sa Trung Thổ và Thiên Thượng Hỏa 1976, 1977 và 1978, 1979
Sa Trung Thổ và Đại Hải Thủy 1976, 1977 và 1982, 1983
Sa Trung Thổ và Lư Trung Hỏa 1976, 1977 và 1985, 1986
Sa Trung Thổ và Đại Lâm Mộc 1976, 1977 và 1987, 1988
Sa Trung Thổ và Lộ Bàng Thổ 1976, 1977 và 1990, 1991
Sa Trung Thổ và Kiếm Phong Kim 1976, 1977 và 1992, 1993
Sa Trung Thổ và Giản Hạ Thủy 1976, 1977 và 1996, 1997
Sa Trung Thổ và Thành Đầu Thổ 1976, 1977 và 1998, 1999
Sa Trung Thổ và Bạch Lạp Kim 1976, 1977 và 2000, 2001
Nguồn:

Tác giả


0 Bình luận

Hãy là người bình luận đầu tiên!

Bình luận Facebook
Đăng nhập: Facebook | Yahoo | Google trước khi bình luận

Gởi trả lời